Potravinářská výroba - Cukrářské práce učební obor 29-51-E/01

Souhrnné informace o oboru Potravinářská výroba - Cukrářské práce

Kód studia 29-51-E/01
Délka přípravy 3 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání střední
Způsob ukončení a certifikace výuční list


Popis oboru

Žáci se učí obsluze a údržbě strojů a zařízení v cukrářské výrobě. Dále se učí připravovat cukrářská těsta a hmoty, jejich zpracování na finální výrobky. V tomto oboru se žáci také naučí různé způsoby zdobení cukrářských výrobků, restauračních moučníků a zmrzlin a zvládnutí základních úklidových prací.


Profil absolventa

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává za přísného dodržování hygienických předpisů jsou příprava, vážení a úprava základních druhů surovin používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků, včetně přípravy polotovarů pro cukrářskou výrobu, vlastní výroba těst a příprava hmot, náplní a polev, tvarování jednodušších druhů cukrářských výrobků, jednoduché zdobení a modelování výrobků a výroba zmrzliny.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.


Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

1. ročník
  • příprava surovin ke zpracování, cvičné práce z hmot na stříkání, pevná těsta, náplně a polevy
  • restaurační moučníky, hospodaření se surovinami
2. ročník
  • úprava cukru vařením, linecké těsto třené, pálená hmota, listové těsto, medové těsto
  • bílkový krém základní, hodnocení jakosti výrobků, výtěžnost
  • opakování a prohlubování vědomostí a dovedností
3. ročník
  • šlehané hmoty lehké, nahřívané, ostatní, zvláštní a třené
  • studené a nahřívané jádrové hmoty, zmrzliny, nápoje, dia výrobky
  • praxe na provozních pracovištích

Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz