Den otevřených dveří se bude konat 9.12.2023 (sobota) od 8:00 - 12:00 hod a  11. 1. 2024 od 8:00-16:00 hod.Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  3D prohlídka  Facebook


  Video prezentace


  Novinky


 • Z Rybníku bez úlovku.

    28.11.2023
  7. listopadu 2023 se konal v polském Rybniku II mezinárodní turnaj her a zábavy.

 • Baníčku, my jsme s Tebou!

    28.11.2023
  Dne 1.11.2023 se vybraní žáci a žákyně Odborného učiliště Hlučín zúčastnili fotbalového utkání mezi Baníkem Ostrava a Zlínem.

 • Návštěva Ostravského muzea

    03.11.2023
  Téma přednášky: Historie módy a vývoj odívání v českých zemích od pravěku do současnosti

 • 28. říjen náš nejvýznamnější svátek

    03.11.2023
  V letošním roce jsme oslavili 105 let od vzniku Československa.

  Žáci PrŠ navštívili pietní místo a pomník prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka v Hlučíně a tichou vzpomínkou vzdali čest. 28. říjen náš nejvýznamnější svátek.

 • Veletrh povolání Opava

    20.10.2023
  Naše škola se jako každý rok účastnila veletrhu povolání v Opavě, kde prezentovala zájemcům učební obory, které se u nás na škole vyučují.

 • Výlet do Lesní školy

    17.10.2023
  Dne 10. října 2023 navštívili žáci Praktické školy Lesní školu v Bělském lese, kde se mohli seznámit blíže s přírodou a dozvědět se zajímavé informace o lese, stromech starých i nově nasazených. Dále si prohlédli nově otevřenou stezku Cesta vody a mohli se projít bosým chodníkem. Překvapením pro nás byly vyvěrající prameny třpytivě křišťálové vody. Po dřevěném chodníku jsme došli až k dřevěné soše Obra. Žáci si vyzkoušeli mnoho zajímavých úkolů, které pro ně zaměstnanci Lesní školy připravili. Po procházce jsme si odpočali v nové dřevěné jurtě a každý z žáků nadšeně vyprávěl o lese, o vodě a o zvířatech. Toto environmentální vzdělávání bylo pořádáno pod záštitou Zdravého města Hlučín.

 • Arboretum Bílá Lhota 2023

    16.10.2023
  Dne 10. října 2023 žáci Odborného učiliště Hlučín navštívili arboretum Bílá Lhota. V příjemném prostředí tohoto botanického skvostu se žáci dostali blíže k přírodě a zároveň si vychutnali krásu podzimních barev. Tato exkurze do arboreta se stala nejen výukovým zážitkem, ale i chvílí upevnění vztahů mezi žáky a jejich učiteli na kterou budou dlouho vzpomínat.

 • Slavnosti cechu malířů - Kroměřž

    12.10.2023
  Naše škola jako člen cechu malířů České republiky, byla pozvána na výroční cechovní slavnosti, které se konaly 7.10.2023 v Kroměříži. Za účasti poslanců parlamentu ČR, prezidenta hospodářské komory Mgr Zajíček. Starosty města Kroměříž Mgr Opatrný. Cechovní korouhev požehnal za Arcidiecézi Olomoucká Mons Nuzík .

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

  Projekty


Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz