Dne 25. a 26. 10. 2021 je ředitelské volno. Dne 27. a 29. 10. 2021 jsou podzimní prázdniny.           Den otevřených dveří - 13. 1. 2022 od 8,00 hod. do 16,00 hod.      Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě - tel.: 595 150 012.          

  


Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  3D prohlídka  Facebook


  Video prezentace


  Novinky


 • Žáci PrŠ navštívili lesní školu v Ostravě-Bělském lese

    11.10.2021
  Dne 5. října 2021 se obě třídy Praktické školy zúčastnily výletu do lesní školy, která se nachází v Ostravě v Bělském lese. Žákům bylo vysvětleno k čemu tento vzdělávací areál slouží. Nejenom k relaxaci návštěvníků, ale i k rozšíření badatelské výuky. Tématem byl enviromentální vzdělávací program, tvořený sítí naučných stezek (nových pěších komunikací) s interaktivními výukovými zastaveními doplněnými altány a mobiliářem. Naši žáci si výlet moc užili, upevnili vzájemné vztahy a načerpali hodně nových poznatků o přírodě.

 • Hlučín, město s řemeslnou tradicí

    07.10.2021
  Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně ve spolupráci se Spolkem přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně pořádala ve dnech 4. – 6. října 2021 již IX. ročník setkání žáků učebního oboru malíř-natěrač a prezentace učebních oborů školy pod názvem „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“, tentokrát pod záštitou Cechu malířů, lakýrníků tapetářů ČR a starosty města Hlučína Mgr. Pavla Paschka.

 • Sportovní dopoledne žáků a rodičů Praktické školy „Na Hrázi“ v Darkovicích

    09.06.2021
  Dne 8.6. 2021 prožili žáci Praktické školy 1. a 2. ročníku společně s rodiči sportovní dopoledne v rekreačním areálu "Na Hrázi" v Darkovicích.

  Z tříd byly vytvořeny skupiny vzájemně soutěžících žáků. Počasí nádherné, veselá nálada, fyzická kondice soutěžících skvělá a občerstvení výtečné. Na konci sportovního dne obdržel každý žák sladkou odměnu.

 • Školní oborové soutěže

    18.12.2020
  Ve dnech 16.- 17. 12. 2020 probíhala oborová soutěž žáků I. ročníků oboru malíř a zedník.

 • Soutěž zedníků - Vysoké Mýto 2020

    16.09.2020
  Ve Vysokém Mýtě již podeváté probíhala Mezinárodní soutěž Řemeslo/Skill 2020.

 • Prezentace firmy SEMIN

    05.02.2020
  Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se uskutečnila prezentace firmy SEMIN. Zástupce firmy představili společnost, sortiment a produkty se zaměřením na obor malíř-natěrač, sádrokartonář.

 • Divadlo

    05.02.2020
  Dne 8.1. 2020 žáci PŠ1 a PŠ2 navštívili Loutkové divadlo v Ostravě. U představení "Malá Mína zmlsaná" jsme se všichni moc nasmáli, velmi se nám to líbilo. Výlet do divadla se nám podařil i vzhledem k počasí a moc se těšíme na další skvělá představení.

 • Florbalový týden

    04.12.2019
  Týden od 18.11. – 22. 11. 2019 byl na naší škole ve znamení sportu – zejména pak florbalu.

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
MSK
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz