Dne 29.9. je vyhlášeno ředitelské volno, 3.10.2023 od 8:00 hodin se bude konat den otevřených dveří a akce Hlučín město s řemeslnou tradicí

  


Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  3D prohlídka  Facebook


  Video prezentace


  Novinky


 • Výstava „OVOCE“ v Hlučínském muzeu

    27.09.2023
  Dne 21. 9. 2023 navštívili žáci Praktické školy výstavu „Ovoce – sušíme, pálíme, moštujeme“.

 • Exkurze PrŠ - Třídění odpadu

    21.09.2023
  Dne 20. 9. 2023 jsme byli pozvaní na akci OZO - Třídění odpadu.
  Na Štěrkovně nás přivítali pracovníci OZO a EKO KOM. Měli připravené popelářské auto, které vysypalo odpad z části Hlučína. Tento vzorek potvrdil slabé třídění těchto odpadů. Lidé si nedali tu práci a spoléhají, že to za ně udělá někdo jiný.

 • Hlučín, město s řemeslnou tradicí 2023

    19.09.2023
  Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně a Spolek přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně pořádá den otevřených dveří pod názvem

 • Výlet na vyhlídku do Hošťálkovic

    19.09.2023
  V pátek 16. 9. 2023 se žáci obou tříd Praktické školy se svými vyučujícími vydali na vyhlídku do Hošťálkovic. Připravili jsme si občerstvení formou pikniku. Těšili jsme se na výhledy k beskydským vrcholům a pohled na ostravský aglomerát.

 • Výstava obrazů Zbyňka Bezecného

    15.09.2023
  Dne 14. 9. 2023 se žáci Praktické školy šli podívat do kulturního domu v Hlučíně na prodejní výstavu obrazů pana Zbyňka Bezecného. Zaujalo nás, že kreslí obrazy na tmavé pozadí a přesto nepůsobí tmavě a smutně.

 • Exkurze do ČOV v Hlučíně

    15.09.2023
  Dne 13. 9. 2023 jsme naplánovali exkurzi do ČOV v Hlučíně. Uvítala nás p. inženýrka, která nám hned na úvod položila zajímavé otázky, co víme o ČOV. Jednou z nich byla otázka, co do odpadní vody nepatří a moc ji potěšily naše správné odpovědi.

 • Adaptační dny

    15.09.2023
  Ve dnech 8. a 12. září proběhly na naší škole Adaptační dny 1.,2. a 3. ročníků. Žáci se svými třídními učiteli strávili dopoledne ve sportovně rekreačním zařízení ,, Na Hrázi“ v Darkovicích.

 • Exkurze ve firmě Stoklasa ve Fórum Nová Karolína Ostrava

    15.09.2023
  Dne 12. 9. 2023 jsme vyjeli do Ostravy, směr Nová Karolína. Po vysutém mostu jsme došli do obchodu Stoklasa, kde nás paní vedoucí prodejny Renáta Kočí mile přivítala a představila nám pestrou škálu produktů, přehledně uložených a krásně naaranžovaných.

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

  Projekty


Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz