Od 26. dubna 2021 bude probíhat praktické vyučování (bližší informace poskytnou třídní učitelé, v dokumentech také naleznete základní informace).                 Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě - tel.: 595 150 012.          

  


Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  Video prezentace  Facebook


  Novinky


 • Informace rodičům

    13.04.2021
  Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

 • Opakování ročníku

    17.03.2021
  Vážení žáci, vážení rodiče,
  vzhledem k situaci, ve které se nacházíme (Covid-19), neprobíhá již rok běžná výuka.

 • Veletrh středních škol

    12.01.2021
  ONLINE Veletrh středních škol v Moravskoslezském kraji:
  veletrh-skol.msk.cz

 • Školní oborové soutěže

    18.12.2020
  Ve dnech 16.- 17. 12. 2020 probíhala oborová soutěž žáků I. ročníků oboru malíř a zedník.

 • Soutěž zedníků - Vysoké Mýto 2020

    16.09.2020
  Ve Vysokém Mýtě již podeváté probíhala Mezinárodní soutěž Řemeslo/Skill 2020.

 • Prezentace firmy SEMIN

    05.02.2020
  Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se uskutečnila prezentace firmy SEMIN. Zástupce firmy představili společnost, sortiment a produkty se zaměřením na obor malíř-natěrač, sádrokartonář.

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
MSK
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz