Nabízíme veřejnosti možnost stravování se ve školní jídelně - cena 85,- Kč/ oběd.     Den otevřených dveří - 13. 1. 2022 od 8,00 hod. do 16,00 hod.      Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě - tel.: 595 150 012.          

  


Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  3D prohlídka  Facebook


  Video prezentace


  Novinky


 • Spolu po covidu

    18.11.2021
  Ve dnech 2.- 4. 11. 2021 a 9. - 11. 11. 2021 se uskutečnil na naší škole projekt „Spolu po covidu“.
  V rámci tohoto projektu vycestovali někteří naši žáci na Malou Morávku, konkrétně to byla ubytovna Mája, která patří pod resort Kopřivná.

 • ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

    10.11.2021
  ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL V MSK – okres Opava
  Škola se bude prezentovat 23. 11. 2021 od 10,00 do 18,00 hodin,
  24. 1. 2022 od 10,00 do 18,00 hodin.
  Odkaz: https://veletrh-skol.msk.cz

  Cukrář:
  https://youtu.be/Oo6pkmOSYJw

  Kuchař:
  https://youtu.be/NPnF7D65Hfc

  Malíř:
  https://youtu.be/R3x4wMpDwkc https://youtu.be/kZggmE0NmX4

  Zedník:
  https://youtu.be/xbYaLzgF0FI

  Pečovatel:

  https://youtu.be/US7q2ikXvMw

  Prodavač:
  https://youtu.be/UdvWVGE1SCA

 • Dlouhé stráně

    02.11.2021
  V rámci projektu „Do školy zvesela“ žáci a jejich doprovod absolvovali exkurzi na jedinečném a velmi zajímavém zařízení Přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která je svým způsobem jedním z divů České republiky, podobně jako třeba hrad Karlštejn.
  Účastníkům bylo umožněno prohlédnout si toto jedinečné zařízení, součástí zážitku byl i odborný ale srozumitelný výklad, a přidanou hodnotou konečně výhled do okolní krajiny a krásné počasí. Nezapomenutelný zážitek jistě posunul osobnostní rozvoj všech účastníků, žáků i pedagogů.

 • Arboretum Bílá Lhota

    02.11.2021
  V úterý 19.10.2021 dostali žáci naší školy možnost navštívit Arboretum Bílá Lhota v rámci environmentální výchovy. Citlivý přístup k životnímu prostředí je nedílnou součástí výchovy napříč všemi vyučovanými obory, které naše škola poskytuje.

  Autobusovou dopravu měli žáci zdarma za přispění Města Hlučína v rámci Zdravého města Hlučín. Pro žáky i učitele to byl velmi krásný zážitek, doplněný fundovaným výkladem a podbarvený koloritem podzimního lesa.

 • Žáci PrŠ navštívili lesní školu v Ostravě-Bělském lese

    11.10.2021
  Dne 5. října 2021 se obě třídy Praktické školy zúčastnily výletu do lesní školy, která se nachází v Ostravě v Bělském lese. Žákům bylo vysvětleno k čemu tento vzdělávací areál slouží. Nejenom k relaxaci návštěvníků, ale i k rozšíření badatelské výuky. Tématem byl enviromentální vzdělávací program, tvořený sítí naučných stezek (nových pěších komunikací) s interaktivními výukovými zastaveními doplněnými altány a mobiliářem. Naši žáci si výlet moc užili, upevnili vzájemné vztahy a načerpali hodně nových poznatků o přírodě.

 • Hlučín, město s řemeslnou tradicí

    07.10.2021
  Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně ve spolupráci se Spolkem přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně pořádala ve dnech 4. – 6. října 2021 již IX. ročník setkání žáků učebního oboru malíř-natěrač a prezentace učebních oborů školy pod názvem „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“, tentokrát pod záštitou Cechu malířů, lakýrníků tapetářů ČR a starosty města Hlučína Mgr. Pavla Paschka.

 • Sportovní dopoledne žáků a rodičů Praktické školy „Na Hrázi“ v Darkovicích

    09.06.2021
  Dne 8.6. 2021 prožili žáci Praktické školy 1. a 2. ročníku společně s rodiči sportovní dopoledne v rekreačním areálu "Na Hrázi" v Darkovicích.

  Z tříd byly vytvořeny skupiny vzájemně soutěžících žáků. Počasí nádherné, veselá nálada, fyzická kondice soutěžících skvělá a občerstvení výtečné. Na konci sportovního dne obdržel každý žák sladkou odměnu.

 • Školní oborové soutěže

    18.12.2020
  Ve dnech 16.- 17. 12. 2020 probíhala oborová soutěž žáků I. ročníků oboru malíř a zedník.

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
MSK
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz