Škola přijímá přihlášky do jednotlivých oborů studia 


Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  3D prohlídka  Facebook


  Video prezentace


  Novinky


 • Návštěva výstavy v muzeu historických hraček v Ostravě

    13.01.2023
  Dne 11. ledna 2023 jsme vyjeli do muzea historických hraček v Ostravě. Každý z nás má doma nějakou hračku z dětství a mnozí si hráli i s hračkami našich rodičů. A tak jsme se těšili, že je v muzeu najdeme.

 • Návštěva výstavy v muzeu historických hraček v Ostravě

    13.01.2023
  Dne 11. ledna 2023 jsme vyjeli do muzea historických hraček v Ostravě. Každý z nás má doma nějakou hračku z dětství a mnozí si hráli i s hračkami našich rodičů. A tak jsme se těšili, že je v muzeu najdeme.

 • Realizace rautu pro zastupitelstvo města Hlučín

    19.12.2022
  Dne 15.12. 2022 připravovali žáci cukrářského a kuchařského oboru pod vedením učitelů odborného výcviku různé druhy studených, teplých a sladkých rautových výrobků.

 • Exkurze do restaurace Osaka v Ostravě-Vítkovicích a příprava sushi s odpoledním překvapením

    05.12.2022
  První prosincový den jsme jeli na exkurzi do restaurace Osaka v Ostravě, abychom viděli přípravu sushi. Tento zážitek nám zajistila maminka žákyně naší třídy, která v restauraci pracuje, za což bychom jí chtěli poděkovat.

 • Aktivity v tělesné výchově

    24.11.2022
  Hod granátem

 • EXKURZE KAUFLAND + VÝSTAVA HRAČEK

    23.11.2022
  Ve středu 16. 11. 2022 žáci 1. ročníku učebního oboru prodavač navštívili hypermarket Kaufland v Ostravě. Názorně shlédli organizační uspořádání prodejny, moderní manipulační techniku na přepravu zboží, pokladní systémy a ekologickou likvidaci obalů.

 • Šikovný predavač

    23.11.2022
  Dne 15. 11. 2022 se žákyně 2. ročníku Veronika Husáková a žákyně 3. ročníku Sandra Pražáková zúčastnily mezinárodní soutěže teoretických vědomostí a praktických zručností nazvanou

 • 16.11.2022 - Exkurze do nově otevřeného denního stacionáře v Kobeřicích

    18.11.2022
  Obec Kobeřice ve svém plánovaném rozvoji služeb budovala denní stacionář. Začátek provozu stacionáře se sešel s ukončením vzdělávání našich studentů Danka a Patrika. Možnosti rodičů a jejich zájem o aktivní život jejich dětí, je dovedl do otevřeného stacionáře, kde můžou uplatnit a dále rozvíjet své schopnosti, dovednosti a návyky, které získali na OU v Hlučíně.

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

  Projekty


Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz