Je vyhlášeno první kolo příjímacího řízení pro školní rok 2024/2025.Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Naše škola poskytuje pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

Odborné učiliště

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické výuky s praxí a cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce.

Praktická škola

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné docházky a osvojení si vědomosti a dovednosti potřebných k výkonu konkrétních činnosti v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Učební obory

Získané vzdělání je definováno podle nového školského zákona, střední vzdělání s výučním listem.


  3D prohlídka  Facebook


  Video prezentace


  Novinky


 • Praktická škola navštívila expozice Geologického pavilonu VŠB-TUO v Porubě

    23.02.2024
  Dne 22.února 2024 jsme v rámci předmětu Člověk a příroda navštívili Geologický pavilon VŠB-TU, který představuje fascinující svět geologie a jejích aplikací.

 • TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O POHÁR STAROSTY OSTRAVY-JIH

    20.02.2024
  V pátek 16.2.2024 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v malé kopané, který pořádal výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka.

 • Exkurze v cukrovaru

    14.02.2024
  Ve dnech 5.12.2023 a 9.1.2024 jsme s žáky oboru Kuchař, Pekař, Prodavač a Cukrář navštívili Cukrovar Opava – Vávrovice, jejíž vlastníkem je rakouská společnost Agrana.

 • Návštěva Slezského zemského muzea a expozice knížat z Lichtenštejna

    29.01.2024
  Dne 25.1.2024 se vydali žáci Praktické školy se svými vyučujícími do Opavy navštívit expozici „Knížata z Lichtenštejna“, která se konala ve Slezském zemském muzeu.

 • Den otevřených dveří 2024

    17.01.2024
  Dne 11. ledna 2024 proběhl na naší škole Den otevřených dveří spojený s unikátním zážitkem projektu Živá škola s přípravou venkovské zabíjačky. Celý den se nesl ve znamení významu udržování tradic v současné době tradičního řemesla a moderního vzdělávání, kde jsme se zaměřili na ukázku zabíjačkových tradic a zároveň jsme představili naše obory široké veřejnosti. Pod dohledem zkušeného řezníka a našich učitelů se účastníci seznámili s procesem zpracování masa, výrobou jelítek, jitrnic, tlačenky, škvarků, játrovek a ovarové polévky.

 • Projektový den - pečení Hlučínských koláčů

    17.01.2024
  Staré rčení o práci a koláčích si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci pekařského oboru hlučínského učiliště. Dne 10. ledna 2024 byl realizován projektový den: „Pečení Hlučínských koláčů“ pod záštitou paní učitelky Ing. Lýdie Rybářové.

 • Projektový den - zabijačka 2024

    17.01.2024
  Dne 11. ledna 2024 proběhl na naší škole Den otevřených dveří spojený, jehož součástí byl projektový den na téma: „Bourání a zpracování vepřového masa“.

 • Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

    16.01.2024
  V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

  Partneři


Partneři školy
Zřizovatel
MSK

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

příspěvková organizace
Půjčovna strojů a nástrojů na Facebooku

  Projekty


Spolupracujeme

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz