Projekty Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Projekty

Projekt: ŽIVÁ ŠKOLA

CZ.02.02.XX/00/22_003/0002928 je spolufinancován Evropskou unií

Popis projektu

V rámci výzva č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání jsme získali dotaci ve výši 1131673,00 Kč. Období realizace projektu : 1.3. 2023 – 30.6. 2025.

Cíl a výsledek projektu

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a zavádění inovativních metod výuky.
Projekt: NAŠE IDEA – PRAKTICKÁ VIDEA

Celkové náklady: 22 060,- €
Výška příspěvku EFRR: 18 751,- €
Konečný uživatel: Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
Doba realizace: ZÁŘÍ 2021 – SRPEN 2022

Popis projektu

Náš společný projekt reaguje na současnou situaci způsobenou pandemií covidu-19. Obě naše školy vyučují studenty zařazené do speciálního vzdělávání v učebních oborech. Již více než rok probíhá výuka, s menšími přestávkami, distanční formou. Protože učební obory jsou postaveny zejména na získávání praktických dovedností, tak nám toto období přináší obrovské komplikace při vzdělávání žáků.

Cíl a výsledek projektu

V rámci našeho společného projektu vytvoříme sadu výukových materiálů (cca 220 ks) zaměřených na jednotlivé obory. Jednotlivá videa budou opatřena titulky v jazyce partnera a budou k dispozici jak žákům, tak pedagogům obou partnerských škol. Nabyté zkušenosti a dovednosti budou ověřeny na dvou třídenních workshopech, kterého se zúčastní vždy 8 zástupců za partnera.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz