Úřední deska Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Úřední deska

 


 
   Termíny závěrečných zkoušek


kód oboru

název oboru

třída

písemná zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

29-51-E/01

Cukrářské práce

C 3B

1. 6. 2020

2. - 3. 6. 2020

12. 6. 2020

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

M 3B

1. 6. 2020

2. - 4. 6. 2020

12. 6. 2020

36-67-E/01

Zednické práce

Z 3B

1. 6. 2020

2. - 4. 6. 2020

12. 6. 2020

65-51-E/01

Kuchařské práce

K 3B

1. 6. 2020

2. 6. 2020

12. 6. 2020

66-51-E/01

Prodavačské práce

PRO 3B

1. 6. 2020

2. - 3. 6. 2020

12. 6. 2020

75-41-E/01

Pečovatelské práce

PEČ 3B

1. 6. 2020

2. - 3. 6. 2020

12. 6. 2020

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

PRŠ 2

-

3. 6. 2020

12. 6. 2020 

   Dny otevřených dveří 

8. 10. 2019 – od 8.00 do 16.00 hod.

na Mírovém náměstí v Hlučíně (ukázky činností jednotlivých oborů v rámci akce – „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“) následuje prohlídka školy 

16. 1. 2020 – od 8.00 do 16.00 hod. s ukázkami činnosti jednotlivých oborů (školní budova) 

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě – tel.: 595 150 012

----------------

   Organizace školního roku

I. pololetí:           2. září 2019        -             30. leden 2020

II. pololetí:          3. února 2020    -             30. červen 2020

 

Podzimní prázdniny:                      29. a 30. října 2019

Vánoční prázdniny:                        23. prosince 2019    -    3. ledna 2020

Pololetní prázdniny:                       31. ledna 2020

Jarní prázdniny:                             3. – 9. února 2020

Velikonoční prázdniny:                   9. dubna 2020

Hlavní prázdniny:                           1. července 2020     –      31. srpna 2020

------------------------

    Třídní schůzky

 11. 11. 2019 od 15 do 17 hodin (v kmenových učebnách – individuální pohovory)

 20. 4. 2020 od 15 do 17 hodin (v kmenových učebnách – individuální pohovory)


-------------

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz