Úřední deska Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Úřední deska

 

 

Termíny závěrečných zkoušek 2024

Složení školské rady OU a PrŠ Hlučín

 

Pro volební období 2023/2026

 

 

 

 

 

Jméno:

Mgr. Karla Josefusová

 předsedkyně ŠR – za školu

Mgr. Marcela Vyhlídalová  místopředsedkyně ŠR jmenovaná krajem

Ing. Lýdie Rybářová

Členka ŠR- za školu

Pan Vilibald Pustelník

Člen ŠR – jmenován krajem

Paní Iveta Gebauerová

Členka ŠR- za rodiče

Pan Jiří Sýkora

Člen ŠR- za rodiče

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný výcvik ve školním roce 2023/2024 u učebních oborů malíř, zedník, pečovatel a prodavač.

U těchto učebních oborů probíhá převážně skupinová výuka, při které se žákům věnují učitelé odborného výcviku individuálně, dle potřeb jednotlivých žáků.

Tato výuka probíhá v učebnách, kde žáci získávají základní dovednosti a následně si je procvičují a zdokonalují na zakázkách.

Malíři prováděli malby a nátěry pro tato zařízení:

·         FONTÁNA – malby interiérů, nátěr fasády

o   v Hlučíně – chráněné bydlení

o   v Hlučíně – domov pro osoby se zdravotním postižením

 

·         Mateřská škola a základní škola Ostrava (Ostrčilová) – malby tříd a společných prostor

·         MěÚ Hlučín – malby schodišť

·         Charita Ostrava – malby společných prostor

·         Ostravská univerzita – nátěry dřevěného obložení

·         Dolní Benešov – Moravec – malby schodiště

·         Domov MAGNOLIE – malby interiéru

·         SVJ Hlučín – malby schodišť

·         Sport a kultura Hlučín – rekonstrukce ve sportovní hale, práce na štěrkovně

·         MŠ Ostrava – malba schodiště, šablony

·         Kynologická organizace Hlučín – nátěry objektu

 

Zedníci své dovednosti procvičovali na rodinných domcích u soukromých osob:

·         realizace chodníku

·         demolice a betonáž podlahy, sádrokartonářské práce, zateplení objektů

·         provedení drenáže

 

Práce prováděli také pro organizace:

·         Sport a kultura Hlučín – rekonstrukce ve sportovní hale, práce na štěrkovně

·         Rozvoj (bytové družstvo) – realizace okapového chodníku, rekonstrukce chodníku

·         SVJ Hlučín – rekonstrukce podlah ve sklepě

·         Mateřská škola a základní škola Ostrava (Ostrčilová) – mozaikové omítky

 

Pečovatelé si své dovednosti procvičují u těchto organizací:

·         FONTÁNA Hlučín – domov pro osoby se zdravotním postižením

·         Domov pod Vinnou Hlučín – domov pro seniory

·         Seniorcentrum Opava – domov pro seniory

 

Prodavači svou praxi vykonávají v těchto supermarketech:

·         Kaufland Ostrava – Vítkovice

·         Albert Ostrava - Poruba

·         Albert Ostrava - Dubina

·         Penny Hlučín

·         Penny Opava

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organizace školního roku 2023/2024

 

I. pololetí:           4. září 2023         -              31. ledna 2024

II. pololetí:          1. února 2024     -              31. června 2024

 

Podzimní prázdniny:                   26. a 27. října 2023

Vánoční prázdniny:                      23. prosince 2023    -    2. ledna 2024

Pololetní prázdniny:                      2. února 2024

Jarní prázdniny:                              4. března – 10. března 2024

Velikonoční prázdniny:                28.. března 2024

Hlavní prázdniny:                          29. června 2024     –      1. září 2024


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Adresa školy a adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

Telefonní kontakt:

ředitel školy:

+420 595 150 010

 

 

sekretariát:

+420 595 150 011

 

 

FAX:

+420 595 150 021

 

 

Zástupce ředitele:

+420 595 150 012

 

 

Ekonom:

+420 595 150 022

 

 

Vedoucí odborného výcviku-stavební obory a služby

+420 595 150 013

 

 

Vedoucí odborného výcviku potravinářských oborů a praktické školy

+420 595 150 014

 

 

Třídní učitelé-sborovna I

+420 595 150 015

 

 

Třídní učitelé sborovna II

+420 595 150 016

 

 

Školní kuchyně

+420 595 150 024

 

 

Vedoucí školní jídelny

+420 595 150 023

 

E-mail:

info@ouhlucin.cz

www stránky:

www.ouhlucin.cz

Identifikátor datové schránky:

wawj6qq

Úřední hodiny:

pondělí - pátek

8:00 – 11:00 hod

13:00 – 14:00 hod

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě:

PDF, PDF/A, XLS, XLSX, DOC, DOCX, XML

Právní forma:

příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem

Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj

Adresa zřizovatele:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Zřizovací listina:

vydal Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže a sportu ke dni 

1.říjnu 2001 na dobu neurčitou

Ředitel školy:

Mgr. Jindřich Honzík

Zápis do rejstříku škol:

1.1.2005

Datum zahájení činnosti:

1. 9. 1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti organizace:

odborné učiliště, praktická škola,, školní jídelna

Kapacita školy:

Odborné učiliště a praktická škola

275

 

Z toho praktická škola

24

 

školní jídelna 

 

200 jídel

IČ:

00601837

DIČ:

 

škola není plátcem DPH

 

 

 

Identifikátor zařízení (RED IZO):

600 026 779

IZO střední školy:

000601837

IZO školní jídelny:

110 022 696

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

Adresy

Odborné učiliště a Praktická škola

Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

Cvičná pracoviště odborného výcviku

Hrnčířská 45, Hlučín, 748 01


 

Obory vzdělávání s výučním listem, denní studium:

 

Obory středního vzdělávání s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Název švp

29-51E/01

Potravinářská výroba

3 roky

Cukrářské práce

29-51-E/02

Potravinářské práce

2 roky

Pekařské práce

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3 roky

Malířské práce

36-67-E/01

Zednické práce

3 roky

Zednické práce

65-51E/01

Stravovací a ubytovací služby

3 roky

Kuchařské práce

66-51-E/01

Prodavačské práce

3 roky

Prodavačské práce

75-41E/01

Pečovatelské služby

3 roky

Pečovatelské práce

Obor středního vzdělání bez výučního listu

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

2 roky

Praktická škola dvouletá

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz