Úřední deska Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Úřední deska

 

 

      Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Dle odst. 1, § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb.:

Písemná zkouška             5. 12. 2022 v 8:00 hod.

-  hlásit se u třídní učitelky Mgr. Šárky Peškarové v budově OU a PrŠ Hlučín, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín

Na opravnou i náhradní ZZ je potřeba se nejpozději měsíc předem přihlásit.

V Hlučíně 5. 10. 2022                                                     Mgr. Jindřich Honzík – ředitel školy


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace školního roku 2022/2023

I. pololetí:           1. září 2022         -              28. ledna 2023

II. pololetí:          1. února 2023     -              30. června 2023

 

Podzimní prázdniny:                     26. a 27. října 2022

Vánoční prázdniny:                        23. prosince 2022    -    2. ledna 2023

Pololetní prázdniny:                      3. února 2023

Jarní prázdniny:                              27. února – 5. března 2023

Velikonoční prázdniny:                6. dubna 2023

Hlavní prázdniny:                           1. července 2023     –      3. září 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Dny otevřených dveří

 

4. 10. 2022 – od 8.00 do 16.00 hod.

na Mírovém náměstí v Hlučíně (ukázky činností jednotlivých oborů v rámci akce – „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“) následuje prohlídka školy.

10. 12. 2022    – od 8.00 do 12.00 hod.

12. 1. 2023      – od 8.00 do 17.00 hod.

23. 1. 2023      – od 14.00 do 17.00 hod.

Možnost návštěvy také kdykoli v pracovní dny po telefonické dohodě.POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Adresa školy a adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

Telefonní kontakt:

ředitel školy:

+420 595 150 010

 

 

sekretariát:

+420 595 150 011

 

 

FAX:

+420 595 150 021

 

 

Zástupce ředitele:

+420 595 150 012

 

 

Ekonom:

+420 595 150 022

 

 

Vedoucí odborného výcviku-stavební obory a služby

+420 595 150 013

 

 

Vedoucí odborného výcviku potravinářských oborů a praktické školy

+420 595 150 014

 

 

Třídní učitelé-sborovna I

+420 595 150 015

 

 

Třídní učitelé sborovna II

+420 595 150 016

 

 

Školní kuchyně

+420 595 150 024

 

 

Vedoucí školní jídelny

+420 595 150 023

 

E-mail:

info@ouhlucin.cz

www stránky:

www.ouhlucin.cz

Identifikátor datové schránky:

wawj6qq

Úřední hodiny:

pondělí - pátek

8:00 – 11:00 hod

13:00 – 14:00 hod

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě:

PDF, PDF/A, XLS, XLSX, DOC, DOCX, XML

Právní forma:

příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem

Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj

Adresa zřizovatele:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Zřizovací listina:

vydal Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže a sportu ke dni 

1.říjnu 2001 na dobu neurčitou

Ředitel školy:

Mgr. Jindřich Honzík

Zápis do rejstříku škol:

1.1.2005

Datum zahájení činnosti:

1. 9. 1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti organizace:

odborné učiliště, praktická škola,, školní jídelna

Kapacita školy:

Odborné učiliště a praktická škola

275

 

Z toho praktická škola

24

 

školní jídelna 

 

200 jídel

IČ:

00601837

DIČ:

 

škola není plátcem DPH

 

 

 

Identifikátor zařízení (RED IZO):

600 026 779

IZO střední školy:

000601837

IZO školní jídelny:

110 022 696

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

Adresy

Odborné učiliště a Praktická škola

Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

Cvičná pracoviště odborného výcviku

Hrnčířská 45, Hlučín, 748 01


 

Obory vzdělávání s výučním listem, denní studium:

 

Obory středního vzdělávání s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Název švp

29-51E/01

Potravinářská výroba

3 roky

Cukrářské práce

29-51-E/02

Potravinářské práce

2 roky

Pekařské práce

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3 roky

Malířské práce

36-67-E/01

Zednické práce

3 roky

Zednické práce

65-51E/01

Stravovací a ubytovací služby

3 roky

Kuchařské práce

66-51-E/01

Prodavačské práce

3 roky

Prodavačské práce

75-41E/01

Pečovatelské služby

3 roky

Pečovatelské práce

Obor středního vzdělání bez výučního listu

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

2 roky

Praktická škola dvouletá

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz