Úřední deska Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Úřední deska

 

 

      

Dny otevřených dveří 

6. 10. 2020 – od 8.00 do 16.00 hod. v budově školy

 

 14. 1. 2021 – od 8.00 do 16.00 hod. s ukázkami činnosti jednotlivých oborů (školní budova) 

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě – tel.: 595 150 012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizace školního roku 2020/2021


I. pololetí:           1. září 2020         -              28. leden 2021

II. pololetí:          1. února 2021     -              30. červen 2021

 

Podzimní prázdniny:                     29. a 30. října 2020

Vánoční prázdniny:                       23. prosince 2020    -    3. ledna 2021

Pololetní prázdniny:                      29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                              8. – 14. února 2021

Velikonoční prázdniny:                 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny:                          1. července 2021     –      31. srpna 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz