Úřední deska Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Úřední deska

 

 

      

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního roku    – středa 1. září

Podzimní prázdniny        – středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny          – čtvrtek 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny        – pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny                 – 21. února až 27. února 2022

Velikonoční prázdniny   – čtvrtek 14. dubna 2022

Konec školního roku       – 30. června 2022


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Opravné a náhradní zkoušky za školní rok 2021/2022

Zkoušky z teoretických předmětů                            29. 8. 2022

Zkoušky z odborného výcviku                                   30. – 31. 8. 2022

 

 

 

   Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Dle odst. 1, § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb.:

Písemná zkouška             16. 9. 2022 v 8 hod.

Praktická zkouška            19. – 20. 9. 2022

Ústní zkouška                    27. 9. 2022

 

Na opravnou i náhradní ZZ je potřeba se nejpozději měsíc předem přihlásit.

V Hlučíně 27. 6. 2022                                                     Mgr. Jindřich Honzík – ředitel školyPOVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Adresa školy a adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

Telefonní kontakt:

ředitel školy:

+420 595 150 010

 

 

sekretariát:

+420 595 150 011

 

 

FAX:

+420 595 150 021

 

 

Zástupce ředitele:

+420 595 150 012

 

 

Ekonom:

+420 595 150 022

 

 

Vedoucí odborného výcviku-stavební obory a služby

+420 595 150 013

 

 

Vedoucí odborného výcviku potravinářských oborů a praktické školy

+420 595 150 014

 

 

Třídní učitelé-sborovna I

+420 595 150 015

 

 

Třídní učitelé sborovna II

+420 595 150 016

 

 

Školní kuchyně

+420 595 150 024

 

 

Vedoucí školní jídelny

+420 595 150 023

 

E-mail:

info@ouhlucin.cz

www stránky:

www.ouhlucin.cz

Identifikátor datové schránky:

wawj6qq

Úřední hodiny:

pondělí - pátek

8:00 – 11:00 hod

13:00 – 14:00 hod

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě:

PDF, PDF/A, XLS, XLSX, DOC, DOCX, XML

Právní forma:

příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem

Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj

Adresa zřizovatele:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Zřizovací listina:

vydal Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže a sportu ke dni 

1.říjnu 2001 na dobu neurčitou

Ředitel školy:

Mgr. Jindřich Honzík

Zápis do rejstříku škol:

1.1.2005

Datum zahájení činnosti:

1. 9. 1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti organizace:

odborné učiliště, praktická škola,, školní jídelna

Kapacita školy:

Odborné učiliště a praktická škola

275

 

Z toho praktická škola

24

 

školní jídelna 

 

200 jídel

IČ:

00601837

DIČ:

 

škola není plátcem DPH

 

 

 

Identifikátor zařízení (RED IZO):

600 026 779

IZO střední školy:

000601837

IZO školní jídelny:

110 022 696

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

Adresy

Odborné učiliště a Praktická škola

Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

Cvičná pracoviště odborného výcviku

Hrnčířská 45, Hlučín, 748 01


 

Obory vzdělávání s výučním listem, denní studium:

 

Obory středního vzdělávání s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Název švp

29-51E/01

Potravinářská výroba

3 roky

Cukrářské práce

29-51-E/02

Potravinářské práce

2 roky

Pekařské práce

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3 roky

Malířské práce

36-67-E/01

Zednické práce

3 roky

Zednické práce

65-51E/01

Stravovací a ubytovací služby

3 roky

Kuchařské práce

66-51-E/01

Prodavačské práce

3 roky

Prodavačské práce

75-41E/01

Pečovatelské služby

3 roky

Pečovatelské práce

Obor středního vzdělání bez výučního listu

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

2 roky

Praktická škola dvouletá

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz