Učební obory nabídka dvouletých a tříletých učebních oborů

Nabídka učebních oborů

Informace o učebních oborech

Cukrářské práce

Žáci se učí obsluze a údržbě strojů a zařízení v cukrářské výrobě. Dále se učí připravovat cukrářská těsta a hmoty, jejich zpracování na finální výrobky. V tomto oboru se žáci také naučí různé způsoby zdobení cukrářských výrobků, restauračních moučníků a zmrzlin a zvládnutí základních úklidových prací.

Malířské práce

Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech.

Zednické práce

Vyměřování dle dokumentace, zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, příprava směsí a materiálů, sádrokartonářské práce, obkladačské práce, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů.

Kuchařské práce

Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, příloh a výrobků teplé a studené kuchyně. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh.

Prodavačské práce

Příprava zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce, prodej a technika prodeje zboží – dělení, vážení, měření a balení zboží, aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly.

Pečovatelské práce

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci s péčí o dítě.

Pekařské práce

Obor připravuje žáky na zpracování těsta na běžné a jemné pečivo, přípravu polotovarů k pečení a dokončovací práce, na výrobu různých druhů chleba a dalších výrobků. Absolventi se uplatní při výkonu povolání dělník pekařské výroby.

Praktická škola

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně jejich vzdělávacích schopností a žákům s více vadami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz