Potravinářské práce - Pekařské práce učební obor 29-51-E/02

Souhrnné informace o oboru Potravinářské práce - Pekařské práce

Kód studia 29-51-E/02
Délka přípravy 2 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání střední
Způsob ukončení a certifikace výuční list


Popis oboru

Obor připravuje žáky na zpracování těsta na běžné a jemné pečivo, přípravu polotovarů k pečení a dokončovací práce, na výrobu různých druhů chleba a dalších výrobků. Absolventi se uplatní při výkonu povolání dělník pekařské výroby.


Profil absolventa

Absolvent učebního oboru vykonává práce při přípravě surovin a vlastní výrobě pekařských výrobků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává za přísného dodržování hygienických předpisů, jsou

 • příprava, vážení a úprava základních druhů surovin a pomocných látek používaných při přípravě širokého sortimentu pekařských výrobků
 • vlastní příprava těst
 • tvarování pekařských výrobků ruční a strojové
 • osazování chleba na ošatky
 • příprava náplní a polev
 • práce při pečení a skladování pekařských výrobků
 • práce při obsluhování strojů a strojních zařízení v pekařské výrobě
 • úklidové práce na pracovišti a provozu
.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.


Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

1. ročník
 • příprava surovin ke zpracování pšeničného pečiva (mouka, vejce, ovoce, jádroviny…)
 • výroba a zrání kvasných stupňů
 • zpracování pšeničných těst a pečení pšeničného pečiva
 • výroba jemného pečiva, náplní
 • výroba základních cukrářských hmot a výrobků, příprava náplní a polev
 • praxe na provozních pracovištích
2. ročník
 • chleba – příprava surovin, vedení kvasů, výroba, zrání a zpracování chlebového těsta
 • pečení chleba, hodnocení jakosti, vady chleba, druhy chleba
 • balení, skladování a expedice výrobků
 • těstoviny, extrudované výrobky
 • praxe na provozních pracovištích

Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz