Zajímavé odkazy

Odkazy

Moravskoslezský kraj

Oficiální stránky Moravskoslezského kraje.


Oborový portál BOZPinfo

Oborový portál BOZPinfo se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Seznam.cz

Podívat se můžete na portál Seznam.cz


Stránky MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky


Výpočty malovaných a natíraných ploch, tvorba cen

Sponzor poskytující škole program pro výuku.


Zákony na webu

Sbírka zákonů ČR, Sbírka mezinárodních smluv ČRSdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz