Malířské a natěračské práce učební obor 36-57-E/01

Souhrnné informace o oboru Malířské a natěračské práce

Kód studia 36-57-E/01
Délka přípravy 3 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání střední
Způsob ukončení a certifikace výuční list


Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech. Je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.).


Profil absolventa

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí připravit všechny druhy nových i starých podkladů, pro zhotovení běžné malby a nátěru.

 • Ovládá základní nanášecí malířské a natěračské techniky.
 • Samostatně řeší harmonické ladění barev.
 • Organizačně připraví pracoviště pro natírání a určí nátěrový systém.
 • Orientuje se ve stavebních výkresech a umí je určovat pro určení práce, propočty malovaných a natřených
 • ploch a spotřeby materiálů.
 • Ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek.
 • Kvalitně provádí nátěr kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku apod.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.


Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

1. ročník
 • pracovní nářadí a pomůcky, provádění maleb, provádění maleb vodovými pojidly
 • malby novodobými nátěrovými hmotami
 • kontrolní práce, provozní praxe
2. ročník
 • jednoduché natěračské práce
 • napodobování dřev - fládrování, informační a výstražné nátěry
 • složitější malířské techniky, nátěry fasád
 • jednoduché práce písmomalířské (vyřezávaní na plotru, polepy)
 • kontrolní práce, provozní praxe
3. ročník
 • natěračské práce, tapetování, plastické nátěry-linkrusty, stříkání a nanášení nátěrových hmot novými technikami atd.
 • jednoduché práce písmomalířské (sítotisk – potisk předmětů)
 • praxe na provozních pracovištích

Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz