Spolek přátel školy Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Spolek přátel školy

Vážení rodiče, přátelé školy.

Při Odborném učilišti a Praktické škole v Hlučíně pracuje Spolek přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně.

Cílem spolku je pořádat a financovat pro žáky exkurze, zájezdy s tematickým zaměřením, přispívat jim na plavecké kurzy a lyžařské výcviky, poskytovat finanční prostředky na sportovní náčiní a přispívat i na vybavení odborných učeben, atd.

Členem Spolku přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně se může stát každý občan starší 18ti let, který podporuje cíle Spolku a dodržuje jeho stanovy. Členy mohou být i právnické osoby, podnikatelé a jiné organizace.

Práci Spolku řídí a zabezpečuje výbor složený z pracovníků školy, rodičů a přátel školy. Hmotné a finanční prostředky jsou získávány z ročních příspěvků na žáka od rodičů, darů a odkazů jednotlivých fyzických osob a právních subjektů, dále pak z výnosů vlastní činnosti. Veškeré finanční prostředky spolku jsou využívány pouze pro zkvalitnění výchovné a vzdělávací práce žáků školy.

Roční příspěvek je stanoven ve výši 200 Kč na žáka jako základní vklad do hospodaření této organizace. Budeme vděční i za vyšší peněžní podporu.

Oceníme zejména finanční podporu z řad soukromých podnikatelů a organizací, jejichž jména zveřejníme při našich pořádaných akcích.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz