Zednické práce učební obor 36-67-E/01

Souhrnné informace o oboru Zednické práce

Kód studia 36-67-E/01
Délka přípravy 3 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání střední
Způsob ukončení a certifikace výuční list


Popis oboru

Vyměřování dle dokumentace, zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, příprava směsí a materiálů, sádrokartonářské práce, obkladačské práce, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů. Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.


Profil absolventa

 • Absolvent je schopen číst jednoduché stavební výkresy a kreslit jednoduché technické náčrty.
 • Zná vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat.
 • Volí a používá vhodné pracovní prostředky, umí připravovat a používat potřebné nářadí, náčiní a pracovní pomůcky.
 • Umí vyzdívat zdivo z různých materiálů, příčky všeho druhu, dokáže provádět izolační přizdívky, jednoduché vnitřní a vnější omítky, jednoduché betonářské, železářské a izolační práce.
 • Hospodárně využívá energii a svěřené materiálové hodnoty, používá materiálové a výkonové normy, sleduje a hodnotí množství a kvalitu vykonané práce.
 • Osazuje prefabrikáty, výrobky přidružené stavební hmoty, vysekává drážky a průkopy ve zdech při adaptacích, vybourává nosné i nenosné části konstrukcí.
 • Dodatečně osazuje výrobky a prvky hlavní přidružené stavební výroby, jednoduchou ležatou kanalizaci a drenáže, provádí začišťovací práce, jednoduché montážní práce při osazování prvků železobetonových, stěnových a skeletových staveb a provádí další základní zednické práce.
 • Zná požadavky na svou práci z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.


Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

1. ročník
 • základní zednické nářadí
 • cvičné zdění z různých materiálů
 • zdění na stavbě
 • truhlářský výcvik
 • exkurze
 • betonářské práce
 • jednoduché vnitřní omítky
 • procvičování dovedností
 • provozní praxe
2. ročník
 • zdění příček, komínů
 • osazování prefabrikátů
 • montáž bednění
 • dodatečné osazování výrobků přidružené stavební výroby
3. ročník
 • složité zdivo a omítky
 • lešení, venkovní omítky
 • přestavby budov
 • obklady a dlažby
 • zateplování budov
 • půdní vestavby
 • suché technologie výstavby
 • praxe na provozních pracovištích

Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz