Prodavačské práce učební obor 66-51-E/01

Souhrnné informace o oboru Prodavačské práce

Kód studia 66-51-E/01
Délka přípravy 3 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání střední
Způsob ukončení a certifikace výuční list


Popis oboru

Příprava zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce, prodej a technika prodeje zboží – dělení, vážení, měření a balení zboží, aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly.


Profil absolventa

Na základě obecných pokynů, znalosti pracovních procesů, profesních dovedností a návyků, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany, se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principu efektivního hospodaření na pracovišti ovládá absolvent:

 • Manipulaci se stroji, zařízením, nástroji a pomůckami v provozní jednotce
 • manipulaci se zbožím
 • přípravu zboží k prodeji
 • početní výkony s měrnými a peněžními jednotkami
 • nabídku a prodej zboží příslušného sortimentu
 • rozhovor se zákazníkem v českém jazyce
 • balení zboží vhodným materiálem
 • různé způsoby balení zboží včetně dárkového balení
 • vystavování a aranžování zboží v provozní jednotce
 • komunikaci se zákazníky a spolupracovníky
 • umění jednat s lidmi

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.


Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

1. ročník
 • manipulace se zbožím (ukládání, skladování zboží)
 • příprava zboží k prodeji
 • dělení, vážení a měření zboží
 • účtování zboží
 • balení jednotlivých druhu zboží, balení zboží (druhy balících a vázacích materiálů)
 • praxe na provozních pracovištích
2. ročník
 • manipulace se zbožím (odběr a přejímka zboží)
 • reklamace zboží
 • nabídka a předvedení zboží
 • prodej a technika prodeje
 • poradenská služba
 • základy aranžování zboží v prodejně, aranžování interiéru prodejny
 • praxe na provozních pracovištích
3. ročník
 • práce na kontrolní pokladně
 • vystavování zboží,
 • inventarizace zboží a obalů
 • praxe na provozních pracovištích

Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz