Školní jídelna Školní stravovací zařízení

Školní jídelna

Milí rodiče, ředitelství OU a PrŠ v Hlučíně Vás tímto oslovuje, abyste umožnili svým dětem stravování ve školní jídelně. Naše jídelna je jedním z nejlepších stravovacích zařízení a pracovišť odborného výcviku na Hlučínsku. Pod vedením mistra a kuchařů připravujeme obědy pro žáky a veřejnost. Naše zařízení je vybaveno podle nejnovějších norem EU.  

Příprava obědů v naší jídelně je na velmi vysoké úrovni a podle zásad zdravé výživy. Žáci tím, že konzumují tyto obědy, učí se zároveň, jak má pokrm vypadat a chutnat.  

Od 2. 1. 2023 dochází ke zdražení obědů!

Aktualizace cen k 1.12.2023

Ceny obědů:

             Žáci ZŠ I.     (7-10 let)                     29,- Kč

             Žáci ZŠ II.   (11-14 let)                    31,- Kč

Žáci ZŠ III.  (15 a více let)               36,- Kč

Žáci OU                                            38,- Kč

Cizí strávnici                                    97,- Kč

CPŠ                                                   96,- Kč


Jako novinku umožníme žákům konzumovat polévku jako svačinu - již po druhé vyučovací hodině. V poledne by žáci obědvali hlavní jídlo. Tím se stravování rovnoměrně rozloží v průběhu vyučovacího dne.

Strávnici jsou povinni seznámit se s provozním řádem školní jídelny - viz. Dokumenty

Od 1.12.2023 Dochází k navýšení ceny obědů o 6 Kč (z důvodu navýšení cen energií) u cizích strávníků a cizích školských zařízení.   Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz