Školní jídelna Školní stravovací zařízení

Školní jídelna

Milí rodiče, ředitelství OU a PrŠ v Hlučíně Vás tímto oslovuje, abyste umožnili svým dětem stravování ve školní jídelně. Naše jídelna je jedním z nejlepších stravovacích zařízení a pracovišť odborného výcviku na Hlučínsku. Pod vedením mistra a kuchařů připravujeme obědy pro žáky a veřejnost. Naše zařízení je vybaveno podle nejnovějších norem EU.  

Příprava obědů v naší jídelně je na velmi vysoké úrovni a podle zásad zdravé výživy. Žáci tím, že konzumují tyto obědy, učí se zároveň, jak má pokrm vypadat a chutnat. Cena obědu je pro žáky velmi přijatelná. Žáci zaplatí za oběd jen 32,- Kč. ( jen pro srovnání : dospělý strávník platí 85,- Kč)

Jako novinku umožníme žákům konzumovat polévku jako svačinu - již po druhé vyučovací hodině. V poledne by žáci obědvali hlavní jídlo. Tím se stravování rovnoměrně rozloží v průběhu vyučovacího dne.

Strávnici jsou povinni seznámit se s provozním řádem školní jídelny - viz. Dokumenty  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz