Pečovatelské služby - Pečovatelské práce učební obor 75-41-E/01

Souhrnné informace o oboru Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

Kód studia 75-41-E/01
Délka přípravy 3 roky
Určení hoši i dívky
Vstupní předpoklady ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání střední
Způsob ukončení a certifikace výuční list


Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti. Praktický výcvik probíhá v domově důchodců, školských zařízeních, v zařízeních sociální péče, školní prádelně a cvičných učebnách - ošetřovatelské techniky, kuchyňka.


Profil absolventa

Absolvent oboru práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce je připraven vykonávat níže uvedené činnosti:

  • Pečovatelské práce: přímá obslužná nebo asistentská péče o klienty - pomoc při osobní hygieně, oblékání, úprava lůžka a prostředí, prádlem, výdej a rozvoz jídla klientům, doprovod klienta, drobné osobní služby.
  • Kuchyňský provoz: pomocné práce při přípravě pokrmů, práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin.
  • Provoz prádelny: příjem a třídění prádla, příprava pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení.
  • Oprava a šití prádla: ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, apod.
  • Úklidové práce: základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah a oken, práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.


Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

Práce v kuchyňském provozu

Rozlišování základních druhů potravin, poznávání jejich kvality. Skladování potravin a nápojů, manipulace s nimi technologické zpracování a úpravy potravin. Základní tepelné úpravy: spařování, vaření, dušení, pečení, smažení, zapékání. Příprava základních skupin pokrmů.

Práce v provozu prádelny

Příjem a výdej prádla. Třídění prádla podle druhu, barvy a textilního materiálu. Praní v pračkách a pracích linkách. Věšení a sušení prádla, skládání čistého prádla. Žehlení prádla.

Úklidové práce

Mytí a stírání podlah podle druhu, stírání prachu, mytí dveří, čištění stěn, likvidace odpadů. Úklid na základní ošetřovatelské jednotce. Velký úklid. Úklid sociálních zařízení.

Oprava a šití prádla

Základy ručního šití. Základy strojového šití. Provádění jednoduchých oprav prádla.

Pečovatelské práce

Komunikace s klienty. Stlaní lůžka, výměna ložního prádla, manipulace s čistým a špinavým prádlem, péče o pomocná zařízení lůžka. Osobní péče o klienta. Pomoc při oblékání a svlékání. Podávání jídla a nápojů, obsluha; pomoc při jídle.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz