Nabídka služeb Škola nabízí své služby

Nabídka služeb

Nabídka oboru Pečovatelské práce

V rámci odborného výcviku nabízíme praní, žehlení, mandlování a drobné opravy ložního prádla, ubrusů, sportovních dresů, apod. Služby nabízíme firmám, organizacím i domácnostem. Práce provádí žáci pod dohledem učitele OV, který zodpovídá za kvalitu provedené práce. Ceny jsou smluvní, odvíjejí se podle druhu práce a množství prádla.

Nabídka oboru Malířské a natěračské práce

V rámci odborného výcviku nabízíme provádění malířských a natěračských prací - malby schodišť, společných prostor bytových domů, škol, apod. Práce provádí žáci pod dohledem učitele OV, který zodpovídá za kvalitu provedené práce. Práce jsou srovnatelné s pracemi prováděnými malířskými firmami. V případě zájmu vám připravíme cenovou nabídku.

Nabídka oboru Zednické práce

V rámci odborného výcviku nabízíme provedení jednoduchých zednických prací (zdění, omítky, zateplování fasád, sádrokartonářské práce...). Práce provádí žáci pod dohledem učitele OV, který zodpovídá za kvalitu provedené práce. Ceny práce jsou smluvní, odvíjejí se podle druhu a množství vykonané práce.

Kontakt
Ing. Petr Kozla
  tel.: +420 595 150 016
   petr.kozla@ouhlucin.cz

Nabídka oboru Kuchařské, Pekařské a Cukrářské práce

V rámci odborného výcviku Vám také nabízíme možnost zakoupit výrobky žáků OBORU CUKRÁŘSKÉ PRÁCE. Ceny zákusků a ostatních cukrářských výrobků jsou smluvní podle druhu, velikosti a aktuálních tržních cen surovin. Odběr zboží je možný po celý školní rok.

Kontakt
Eva Kovalíková
  tel.: +420 734 355 661
Jana Hurná
  tel.: +420 734 355 662

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz