Nabídka služeb Škola nabízí své služby

Nabídka služeb

Nabídka oboru Pečovatelské práce

V rámci odborného výcviku nabízíme praní, žehlení, mandlování a drobné opravy ložního prádla, ubrusů, sportovních dresů, apod. Služby nabízíme firmám, organizacím i domácnostem. Práce provádí žáci pod dohledem učitele OV, který zodpovídá za kvalitu provedené práce. Ceny jsou smluvní, odvíjejí se podle druhu práce a množství prádla.

Nabídka oboru Malířské a natěračské práce

V rámci odborného výcviku nabízíme provádění malířských a natěračských prací - malby schodišť, společných prostor bytových domů, škol, apod. Práce provádí žáci pod dohledem učitele OV, který zodpovídá za kvalitu provedené práce. Práce jsou srovnatelné s pracemi prováděnými malířskými firmami. V případě zájmu vám připravíme cenovou nabídku.

Nabídka oboru Zednické práce

V rámci odborného výcviku nabízíme provedení jednoduchých zednických prací (zdění, omítky, zateplování fasád, sádrokartonářské práce...). Práce provádí žáci pod dohledem učitele OV, který zodpovídá za kvalitu provedené práce. Ceny práce jsou smluvní, odvíjejí se podle druhu a množství vykonané práce.

Kontakt
Mgr. Karel Balarin
  tel.: +420 732 789 601
   karel.balarin@ouhlucin.cz

Nabídka oboru Kuchařské, Pekařské a Cukrářské práce

V rámci odborného výcviku Vám také nabízíme možnost zakoupit výrobky žáků OBORU CUKRÁŘSKÉ PRÁCE a to vždy v sudém týdnu. Cena minizákusku je stanovena na 10,- až 12,- Kč, cena ostatních výrobků podle druhu a velikosti. Vzorník je k dispozici u vedoucí školní jídelny. Odběr zboží bude možný po celý školní rok, objednávka musí proběhnout alespoň dva dny předem. Bude tak zajištěna čerstvost žákovských výrobků.

Kontakt
Mgr. Anna Kalvarová
  tel.: +420 595 150 023
   anna.kalvarova@ouhlucin.cz
   Osobně u vedoucí školní jídelny
Eva Kovalíková
  tel.: +420 734 355 661
Jana Hurná
  tel.: +420 734 355 662

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz