Prezentace firmy SPOKAR a HET

Úvod / Novinky / Prezentace firmy SPOKAR a HET

Dne 13. února 2019 proběhla na naší škole pro žáky učebního oboru malíř-natěrač prezentace firmy SPOKAR – výrobce pomůcek především pro malíře.

Zástupce firmy seznámil naše žáky s historií firmy, ale především se věnoval současnosti. Žáky i učitelé seznámil se sortimentem výroby malířských a natěračských štětek, štětců, válečků a pomocného nářadí.

Dne 14. února 2019 se uskutečnila prezentace výrobků firmy HET. Zástupci firmy seznámili přítomné s výrobním sortimentem nátěrových hmot a stavební chemie a využití jednotlivých výrobků v praxi.
Po teoretické části prezentace následovala praktická část, při které nám odborník z firmy předváděl dekorativní techniky. Do předvádění zapojil i dobrovolníky z řad žáků, kteří si pod dohledem mohli techniky sami vyzkoušet.

Obě prezentace jsou pro výuku velmi přínosné, žáci se budou lépe orientovat v sortimentu výrobků obou firem. Mockrát děkujeme zástupcům firem za vynikající prezentace.

Viz. fotogalerie


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz