Workshop pro žáky základních škol

Úvod / Novinky / Workshop pro žáky základních škol
Workshop pro žáky základních škol

V úterý 19. února 2019 se v naší škole uskutečnil workshop pro žáky základních škol. V příjemné atmosféře si vyzkoušeli některé základní činnosti z učebního oboru malířských a zednických prací. Našim hostům se věnovali učitelé odborného výcviku a žáci I. a II. ročníku jednotlivých oborů.

U malířů si vyzkoušeli nástřik vysokotlakou stříkací pistolí, válečkování a dekorativní techniku vzornicovou. Jako bonus byla práce na sítotiskovém stole. Zedníci si připravili zdění klenby a komínů, práce s fasádní omítkou a obklady. Zúčastněným hostům se akce líbila a odnesli si nové zážitky.
V případě zájmu dalších žáků základních škol jsme připraveni akci zopakovat a seznámit je s učebními obory, které jsou v současné době na trhu práce tak žádané. Úspěšní absolventi těchto oborů budou mít plné uplatnění na trhu práce.

Viz. fotogalerie


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz