Školní oborové soutěže

Úvod / Novinky / Školní oborové soutěže
Školní oborové soutěže

Ve dnech 16.- 17. 12. 2020 probíhala oborová soutěž žáků I. ročníků oboru malíř a zedník.

Soutěže se zúčastnilo 5 žáků oboru malíř a 11 žáků oboru zedník, kteří předvedli své dovednosti, jenž získali během krátké prezenční výuky odborného výcviku. Malíři prováděli dekorativní malířské techniky a zedníci zdili příčku dle zadání. Všichni se snažili předvést co nejlepší výsledky.
Na prvním místě v soutěži malířů se umístil Tomáš Turek a u zedníků obsadili první místa Denis Žiga a Lukáš Harasim. Úspěšným žákům blahopřejeme. Pozornost ve formě dárku byla odměnou výhercům za jejich výkon.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz