Opakování ročníku

Úvod / Novinky / Opakování ročníku

Vážení žáci, vážení rodiče,
vzhledem k situaci, ve které se nacházíme (Covid-19), neprobíhá již rok běžná výuka.

Většinu všeobecných i odborných předmětů lze vyučovat distančně.
Odborný výcvik nelze zodpovědně vyučovat jen distančně. Odborný výcvik je na škole (učilišti), která vzdělává žáky k pracovním dovednostem, stěžejní předmět.
Pokud si určité činnosti žák nevyzkouší, neosahá, nenacvičí (neprocvičuje), neprohlubuje dovednosti, není tyto dovednosti schopen zvládnout.
Zvažte, zda by nebylo vhodné zopakovat si ročník. Vybrali jste si obor, který by vás měl bavit a po vyučení se tím také živit. Raději ztratit jeden rok a doučit se, co neumím, než ztratit celé tří roky a být nepřipraven se touto profesí uživit.
Pokud zvažujete opakování ročníku, nebo nevíte co dál, kontaktujte ředitelství školy. Rozhodnutí je potřeba předložit nejpozději do 10. 6. 2021


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Jako speciální škola poskytujeme pomocí přiměřených výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným postižením pro jejich plnohodnotné začlenění do pracovního procesu a života ve společnosti.

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz