Informace rodičům

Úvod / Novinky / Informace rodičům

Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském zařízení (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): - Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě nezletilého žáka s pozitivním testem bude zákonný zástupce vyzván třídním učitelem prostřednictvím telefonu nebo e-mailu k vyzvednutí žáka ze školy nebo udělení souhlasu s jeho samostatným odchodem ze školy domů…………………


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz