Exkurze v ČOV Hlučín

Úvod / Novinky / Exkurze v ČOV Hlučín
Exkurze v ČOV Hlučín

Dne 12. května 2022 se obě třídy Praktické školy zúčastnily exkurze a navštívily hlučínskou čistírnu odpadních vod, která se nachází v Jasénkách.

Exkurze byla pro žáky poučným přínosem, neboť v předmětu Člověk a příroda probírají učivo o zásobování pitnou vodou v Hlučíně a okolí, o domovních odpadech a celkově se učí o ekologii. Žáci měli možnost nahlédnout do prostorů nově zrekonstruované čistírny, která je navrhnuta jako mechanicko-biologická ČOV. Viděli automatická česla, nádrže na vodu, okysličování bakterií, automatické dávkovače vzorků, mechanickou část sloužící k zachytávání nerozpuštěných látek a biologickou část, čistící reaktory, vyhnívací nádrže. Děkujeme hlučínské ČOV za přínosné informace.

Bc. Šárka Medvecová, vedoucí OV a PrŠ


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz