16.11.2022 - Exkurze do nově otevřeného denního stacionáře v Kobeřicích

Úvod / Novinky / 16.11.2022 - Exkurze do nově otevřeného denního stacionáře v Kobeřicích
16.11.2022 - Exkurze do nově otevřeného denního stacionáře v Kobeřicích

Obec Kobeřice ve svém plánovaném rozvoji služeb budovala denní stacionář. Začátek provozu stacionáře se sešel s ukončením vzdělávání našich studentů Danka a Patrika. Možnosti rodičů a jejich zájem o aktivní život jejich dětí, je dovedl do otevřeného stacionáře, kde můžou uplatnit a dále rozvíjet své schopnosti, dovednosti a návyky, které získali na OU v Hlučíně.

Na exkurzi jelo 12 žáků s doprovodem pedagogů a s paní asistentkou. Rovněž se zúčastnili i rodiče některých našich žáků Praktické školy.

Oba kluci i s paní Krautwurstovou, která nám umožnila exkurzi nás čekali na zastávce v Kobeřicích. Setkání s Dankem a Patrikem bylo radostné, plné objetí. Kluci nás vedli parkem do budovy stacionáře. V krásných prostorách nás uvítali zaměstnanci i klienti. Po milém přivítání a usazení u stolu, vzala paní Krautwurstová do ruky kytaru a společně jsme si zazpívali píseň skupiny Kryštof „Cesta“. Dostatečně velké prostory stacionáře, nám umožnily sedět společně u jednoho stolu, krátce se představit a navázat přátelství. Ve správný čas nás čekala svačinka, káva a čaj. Během dopoledne jsme měli možnost aktivně spolupracovat na výrobě svíček ze včelího vosku a zdobení perníčků cukrovou polevou.

Čas nám utíkal velmi rychle, na závěr jsme si prohlédli celou budovu i se zahradní terasou. Díky spolupráci vedení obce Kobeřice a vedením sociálních služeb jsme mohli obdivovat krásnou budovu stacionáře. Všichni jsme se rozloučili a popřáli si do dalších dnů hodně sil, dobrých nápadů a chuť do života. Během zpáteční cesty autobusem jsme pozorovali podzimní les a přírodu, rozvoj průmyslové zóny v obci Bolaticích. Na závěr krásného výukového dne nás čekal voňavý oběd v naší školní jídelně.

Za perfektní organizaci exkurze děkujeme paní Kirmanové Marceli, která byla metodičkou projektu ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a zvládla kus precizně odvedené práce, která se jmenovala „Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Tento projekt byl a je i v současné době směřován pro umístění žáků se zdravotním postižením a zvýšit jim šance na trhu práce. Paní Kirmanová v rámci projektu sledovala cesty našich žáků po studiu, která ji dovedla do denního stacionáře v Kobeřicích. Velký dík patří i zaměstnancům denního stacionáře za přívětivost a poskytnutí exkurze s promyšleným a nápaditým programem.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz