Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Úvod / Novinky / Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria a podmínky přijímání do oborů vzdělávání a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.
Bližší informace jsou uvedeny na kartě Učební obory/ Přijímací řízení.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz