Návštěva Slezského zemského muzea a expozice knížat z Lichtenštejna

Úvod / Novinky / Návštěva Slezského zemského muzea a expozice knížat z Lichtenštejna
Návštěva Slezského zemského muzea a expozice knížat z Lichtenštejna

Dne 25.1.2024 se vydali žáci Praktické školy se svými vyučujícími do Opavy navštívit expozici „Knížata z Lichtenštejna“, která se konala ve Slezském zemském muzeu.

Vstup do muzea nás přivítal atmosférou historie a bohatstvím informací. Výstavní prostory byly pečlivě připraveny a nabízely pohled do doby, kdy kníže Karel I. Lichtenštejn ovládal opavský a krnovský zámek. Věnoval se nejen správě těchto majetků, ale také se zapojoval do rozvoje lesnictví, hutnického podnikání a stavebnictví.
Expozice nás dále provedla životem a působením Lichtenštejnů ve Slezsku. Velký důraz byl kladen na jejich podporu různých spolků a aktivit v občanské společnosti. Oživením výstavy byly také historické artefakty, jako jsou dobové dokumenty, obrazy, nebo osobní předměty knížete, které nám umožnily nahlédnout do soukromého života této významné osobnosti. Viděli jsme dobové interiéry, v nichž Lichtenštejnové žili, jak se měnila doba a jaké výzvy přinášela. Celkově byla tato expozice nejen poučná, ale také inspirující. Přinesla nám pohled na výjimečnou historii a kulturu regionu, připomněla nám důležitost podpory společenských aktivit a ukázala, jak jedna rodina může pozitivně ovlivnit celý region.
Po zhlédnutí expozice jsme se přesunuli do suterénu muzea, kde jsme zhlédli fascinující svět přírody, kde se nám naskytla jedinečná příležitost prozkoumat preparované létající živočichy, hmyz a desítky různých drobných, ale i větších zvířat. Tato část výstavy byla poutavým dobrodružstvím do mikrosvěta, který často uniká naší pozornosti v každodenním životě.
Preparované ptáky nám umožnily detailněji studovat strukturu a krásu těchto tvorů. Barvy a vzory, které jsou obvykle přehlíženy, se zde staly středem naší pozornosti. Některé preparáty možná pocházely z místní fauny, což nám připomnělo rozmanitost života přímo ve Slezsku.
Hmyz, který obývá naši planetu ve velkém množství druhů, byl reprezentován ve všech svých podivuhodných formách. Zvětšené modely nám poskytly příležitost zkoumat neuvěřitelnou biodiverzitu hmyzu a porozumět jeho významu v ekosystémech.
Návštěva této části výstavy nebyla pouze o živočiších, ale také o fascinujícím světě mineralogie. Od krystalů různých barev a tvarů po vzácné minerály, muzeum nám představilo bohatství nerostných surovin, které se nachází ve Slezsku. Interaktivní expozice a informační panely nám poskytly náhled do vědeckého výzkumu v oblasti mineralogie a geologie. Celkově tato část muzea nabídla pohled do drobných krás a složitosti přírody, která nás obklopuje.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz