Praktická škola navštívila expozice Geologického pavilonu VŠB-TUO v Porubě

Úvod / Novinky / Praktická škola navštívila expozice Geologického pavilonu VŠB-TUO v Porubě
Praktická škola navštívila expozice Geologického pavilonu VŠB-TUO v Porubě

Dne 22.února 2024 jsme v rámci předmětu Člověk a příroda navštívili Geologický pavilon VŠB-TU, který představuje fascinující svět geologie a jejích aplikací.

Tato expozice, pojmenovaná po významném geologovi Profesoru Františku Pošepném, slouží k pochopení a objevení zajímavostí o geologických procesech a historii Země. Expozice začí-ná geologickou časovou osou, která návštěvníkům přibližuje vývoj Země od jejího vzniku až po současnost. Jsou zde prezentovány geologické epochy, pohyby zemských desek a historic-ké události ovlivňující tvary krajiny. Viděli jsme nejcennější Sbírku vzorků minerálů a hornin z Příbramska, pocházející už z druhé poloviny 19. století, nejrozsáhlejší pak Sbírka ložiskové geologie s nerostnými surovinami z České republiky i Slovenska. Nechybí Mineralogická sbír-ka, Petrografická sbírka, Paleontologická sbírka, Sbírka historické geologie či dokonce Sbírka radioaktivních surovin, jediná veřejně přístupná u nás. Tou nejnovější je pak kolekce dra-hých kamenů Podkrkonoší a Krušných hor. Sbírky jsou určeny pro vzdělávání studentů VŠ, středoškolské mládeže i žáků ZŠ, a rovněž jsou přístupné veřejnosti.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz