Ukliďme Česko - Ukliďme Hlučín

Úvod / Novinky / Ukliďme Česko - Ukliďme Hlučín
Ukliďme Česko - Ukliďme Hlučín

V pátek 5. dubna 2024 se naše škola zapojila v rámci národního projektu do akce "Ukliďme Česko", abychom přispěli k čistotě a uklizenosti svého města. Tato událost přinesla do místní komunity nejen větší povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí, ale také posílila pocit sounáležitosti a odpovědnosti vůči jejich okolí.

Jedním z hlavních aspektů této akce byla účast i dalších místních škol, které se aktivně zapojily do úklidových aktivit. Naši žáci se svými učiteli se sešli ráno u školy, kdy byli vybaveni rukavicemi a úklidovými pytli, připraveni pomoci v čištění veřejných prostorů a parků.
Nástroje byly rozděleny a týmy se vydaly na různé lokality města. Od ulic a chodníků po okolí škol a parků, každá skupina žáků převzala svůj úkol s nadšením a odhodláním. Během několika hodin byly nasbírány pytle plné odpadků, které byly následně odvezeny k likvidaci.
Během úklidové akce nešlo pouze o záslužnou práci. Žáci se učili o důležitosti recyklace, správném nakládání s odpady a významu udržitelného životního stylu. Diskuze o ekologických tématech byly podnětné a inspirativní, a pomohly tak školákům lépe porozumět výzvám, kterým čelíme v boji proti znečištění životního prostředí.
Projekt "Ukliďme Česko" se stal nejen způsobem, jak fyzicky zlepšit prostředí, ale také prostředkem k vytvoření většího porozumění a solidarity mezi občany. Účast místních škol hrála klíčovou roli v úspěchu této události a ukázala, že i mladí lidé mají moc a schopnost měnit svět kolem sebe k lepšímu.


Sdílet na sociální služby:    

  Odborné učiliště a Praktická škola

Odborné učiliště vzdělává žáky v oborech potravinářských, řemesel a služeb. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání.

MSK příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

  Učební obory

Nabídka učebních oborů

  Rychlý kontakt
  Odborné učiliště a Praktická škola

      příspěvková organizace
      Čs. armády 336/4a
      748 01 Hlučín

  +420 595 150 011
 
  www.ouhlucin.cz